Manuál Můžu to zvednout

Úvod

Můžu to Zvednout (MTZ) je bezplatná komunitní bezpečnostní aplikace pro mobilní telefony s operačním systémem Android, navržená tak, aby vás chránila před nevyžádanými hovory, všemi druhy nežádoucího telemarketingu a nechtěnými nebo drahými odchozími hovory, jako volání na prémiová čísla nebo hovory do zahraničí.

Je vyvinuta firmou Mister Group s.r.o. Pokud máte nějaké dotazy týkající se našich výrobků, pravidel používání nebo ochrany soukromí, prosím napište nám emailem na support@muzutozvednout.cz

Instalace

 • Preferovaný způsob instalace je přes Google Play Store, který najdete přímo ve vašem mobilním zařízení, nebo na webové stránce Google Play. Neexistuje žádný jiný oficiální distribuční kanál pro instalační APK.
 • Po instalaci musíte udělit některá oprávnění a změnit několik systémových nastavení, abyste zabezpečili správnou funkčnost. Naše dialogové okno 'Konfigurace oprávnění' vám s tím pomůže. Věnujte tomu prosím pozornost.

Požadavky a doporučení

Tato aplikace vyžaduje Android 4.1 nebo vyšší!

Požadavky na zařízení s Android 6 nebo vyšší

 • Musíte povolit přístup k Telefonním Kontaktům
 • Musíte povolit oprávnění přístupu k Informacím o hovorech
 • Musíte povolit oprávnění Zobrazovat nad ostatními aplikacemi

Doporučení pro zařízení s Androidem 7 nebo novějším

 • Nastavte naši aplikaci jako výchozí "Aplikaci pro telefonní", aby se aktivovalo nativní filtrování hovorů! Proč? Android 7 nabízí nové API pro filtrování hovorů, které může použít pouze výchozí "Aplikace pro telefonování"!

Doporučení pro zařízení s Androidem 4, 5 nebo 6

Our app must be running to properly filter incoming calls. We recommend to:
 • Aktivujte naši Službu Usnadnění
 • Zakažte optimalizaci baterie
 • Vyškrtněte aplikaci z Optimalizace Uzamčené obrazovky
Podrobný popis požadavků naleznete v Konfiguraci povolení .

Funkce

 • Komunitní ochrana proti nevyžádaným hovorům pomocí speciálních Upozornění
 • Funguje dobře i v místech bez připojení k Internetu
 • Denně aktualizovaná komunitní databáze.
 • Snadná kontrola hodnocení telefonních čísel v historii Telefonních hovorů.
 • Snadný přístup k uživatelským hodnocením telefonního čísla nebo napsání vlastní recenze.
 • Volitelné automatické blokování hovoru. (Tato funkce nemusí být kompatibilní se všemi modely telefonů kvůli úpravě systému výrobcem)

Podívejte se, jak to funguje

 • Když vám nějaké číslo zavolá, aplikace zobrazí hodnocení telefonního čísla pomocí notifikace bezpečnostního hodnocení (Alertu).
 • Každé hodnocení je založeno na recenzích v Komunitní databázi, Vašich telefonních kontaktech (pokud není určeno jinak, bereme je vždy jako POZITIVNÍ) a Vašem vlastním hodnocení.
 • Všechny výše uvedené faktory se sloučí do výsledného hodnocení : POZITIVNÍ, NEUTRÁLNÍ, NEGATIVNÍ nebo NEZNÁMÉ.
 • Karta Vaše Hodnocení slouží k vytváření vašeho vlastního hodnocení pro libovolné číslo - může být veřejné nebo soukromé, vždy bude upřednostněné před komunitním hodnocením.
 • Jak budou spravovány a blokovány hovory lze konfigurovat na záložce NASTAVENÍ.

Na základě Nastavení aplikace může pouze zobrazovat informace o příchozích/odchozích hovorech, nebo je i blokovat.

Pro tyto funkce aplikace kombinuje informace, které jste zadali na kartě "Vaše Hodnocení" (tato informace má nejvyšší prioritu, takže můžete například označit také číslo uložené ve vašich Kontaktech jako negativní), s Kontakty ve vašem mobilu (které standardně bereme jako POZITIVNÍ - druhá priorita) a s informacemi z Komunitní databáze (uloženou off-line ve vašem mobilu) branými jako třetí priorita.

Aby aplikace byla schopná poskytovat tyto funkce, musí být stále spuštěna v paměti přístroje - v případě některých výrobců je nutné, aby toto zkontroloval a zajistil uživatel.

Uživatelské rozhraní

Protokol

Toto je hlavní část aplikace, kde může uživatel zkontrolovat funkce aplikace a akce, které aplikace provedla. Protokol obsahuje Historii telefonních hovorů, načtenou ze systémového logu telefonu. Ikona na levé straně ukazuje Hodnocení telefonního čísla s následujícím významem:

negativní hodnocení
neutrální hodnocení
pozitivní hodnocení
neznámé hodnocení

Další ikona vás informuje o druhu volání a provedené akci:

Úspěšné příchozí volání
Zmeškaný příchozí hovor
Zablokovaný příchozí hovor
Nezkontrolované Příchozí volání (ochrana nebyla spuštěna)
Úspěšný odchozí hovor
Zmeškaný odchozí hovor
Zablokovaný odchozí hovor
Nezkontrolované Odchozí volání (ochrana nebyla spuštěna)

Možné akce:

 • Kliknutí na telefonní číslo : tato akce otevře obrazovku Detail telefonního čísla s podrobnými informacemi a dalšími možnostmi: Volat, Blokovat, Hodnotit a stáhnout Recenze pro dané číslo.
 • Dlouhé podržení telefonního čísla : podržíte-li chvíli prst na čísle, zobrazí se kontextové menu s akcemi: Zobrazit detaily, Volat číslo, Zkopírovat číslo do schránky a Hledat na webu- tato akce otevře naše webové stránky s příslušným číslem.
 • Klik na tlačítko telefonu : otevře systémový log s telefonními hovory, kde můžete spravovat výpis historie telefonních hovorů.

Když posunete obrazovku Protokolů o něco výše nad první řádek, horní řádek zobrazí tři sekce Protokolu (můžete kliknout na každou z nich). Při posouvání dolů se tento řádek bude automaticky skrývat.

Rozdělení Protokolu:

 • TELEFON : tento seznam obsahuje všechny hovory získané ze systémového logu vašeho telefonu
 • BLOKOVANÉ : tento seznam obsahuje pouze blokované hovory. V případě potřeby jim zavolejte zpět
 • ZKONTROLOVANÉ : tento seznam obsahuje seznam všech volání zkontrolovaných naši aplikací

Na obrazovce "Detail telefonního čísla", nebo na záložce "Vaše Hodnocení" můžete přidat své vlastní hodnocení, které bude použito v upozornění a pro blokování.

Některé řádky výpisu mohou být označeny červeným textem "Ochrana nebyla aktivní!" nebo "Ochrana neběžela". Pokud k tomu dojde, přečtěte si prosím postup pro řešení Ochrana nebyla aktivní.

Vaše hodnocení

Tato obrazovka je jádrem systému hodnocení, používaného dále k zablokování nebo povolení hovorů. V této sekci můžete:

 • vytvářet POZITIVNÍ, NEGATIVNÍ, nebo NEUTRÁLNÍ (ať už soukromé nebo veřejné) hodnocení pro libovolné číslo
 • spravovat vaše vytvořená hodnocení - upravit je nebo odstranit

Vaše hodnocení lze definovat pro jedno číslo nebo více telefonních čísel pomocí masky. Věnujte zvýšenou pozornost při nastavování pravidla pro řadu čísel. Vždy zkontrolujte možnost střetu s jiným pravidlem nebo Kontakty.

Možné akce:

 • Filtr Hodnocení: (v horní části obrazovky) pomáhá filtrovat pravidla hodnocení podle telefonního čísla. Užitečné, pokud hledáte některé konkrétní pravidlo pro specifické číslo. Stačí klepnout na řádek a vyplnit libovolné číslo nebo jeho část.
 • Klepnutí na Vaše Hodnocení: kliknutím na některé z vašich hodnocení se otevře obrazovka pro editaci příslušného hodnocení. Zde můžete nastavit hodnotící atributy, odstranit hodnocení, uložit jej, nebo zrušit změny.
 • Klik na tlačítko Plus: tato akce otevře okno pro vytvoření nového hodnocení, viz níže Hodnocení telefonního čísla.

Jak bylo uvedeno výše, můžete jednoduše potlačit například hodnocení z Komunitní databáze tím, že vytvoříte své vlastní pravidlo pro konkrétní číslo. Na druhou stranu můžete také jednoduše vytvořit blokovací (= negativní) pravidlo i pro číslo uložené v Kontaktech. Pamatujte si, že hodnocení lze označit jako SOUKROMÉ - v takovém případě nebude vidět na internetu, bude uloženo pouze ve vašem mobilu. Prosím nikdy nezveřejňujte hodnocení pro soukromá čísla, vždy je nastavte jako SOUKROMÁ. Také doporučujeme vytvořit pravidlo včetně mezinárodní předvolby, nebo vybrat konkrétní číslo z obrazovky PROTOKOLu a vytvořit hodnocení tam. Neznámá čísla (skrytá nebo maskovaná) nelze blokovat pomocí pravidla, ale mohou být blokována přímo nastavením na obrazovce NASTAVENÍ.

Nastavení

Tato část obsahuje obecná nastavení aplikace.

Notifikace

Oznámení "Ochrana je aktivní"
Zde můžete snadno povolit nebo zakázat oznámení "Ochrana je aktivní" a ikonu zobrazenou v oznamovací oblasti. Toto oznámení je používáno "Službou na popředí" (pokud je naše aplikace nastavena jako služba na popředí, toto nastavení pomůže vyloučit, aby byla ochranu ukončena spořiči baterie a správci paměti).
Vypnutím této položky se zbavíte oznámení a oznamovací ikony, ale tím také vypnete "Službu na popředí", což může snížit výkon ochrany a některá volání tím mohou projít nezaznamenána.
Zobrazit informace po dokončení hovoru
Zde můžete povolit / zakázat zobrazování detailů telefonního čísla po ukončení hovoru.
Zobrazit Upozornění jako vyskakovací okno
Je-li povoleno, zobrazí se okno upozornění s informacemi o hodnocení během fáze zvonění příchozího hovoru.
Vytvořit Upozornění jako Systémové Oznámení
Je-li povoleno, je systémové oznámení s hodnocením telefonního čísla vytvořeno během fáze vyzvánění - bude zobrazeno v systémové oznamovací oblasti telefon, nikoli jako okno se zprávou.
Oznámit blokované hovory
Blokování funguje automaticky bez pozornosti uživatele. Můžete také vybrat, pokud chcete být upozorněni na jakékoliv provedené zablokování.
Notifikace statistiky
Je-li zvolena "Notifikace statistik (jednou za 2 týdny)", zobrazí aplikace systémové statistiky jako oznámení po 2 týdnech, se seznamem provedených akcí. Tímto způsob může uživatel snadno ověřit celkovou funkčnost aplikace a její efektivitu.

Blokování

V této sekci můžete nastavit, které příchozí / odchozí hovory by měly být blokovány. Pamatujte si, že na obrazovce Vaše hodnocení jste nastavili další zdroje pro hodnocení ke komunitní databázi. Teď se rozhodneme, který zdroj budeme používat pro blokovací funkce aplikace, a jakým způsobem.

 • Na posuvníku Citlivosti komunitní DB si můžete vybrat, jakou úroveň ochrany podle komunitní databáze požadujete. Stačí si vybrat jednu z úrovní na posuvníku (výchozí je "Standardní ochrana") a tím pro aplikaci určíte, kolik negativních hodnocení musí existovat pro negativně hodnocené číslo, aby došlo k jeho zablokování, pokud používáte hodnocení komunitní databáze.
 • Můžete si vybrat ze 3 úrovní:
 • Vysoká ochrana: pro touto úroveň stačí pouze jedna schválená recenze, aby aplikace provedla akci - což může způsobit také zablokování čísla s pouze jedním, pravděpodobně falešně pozitivním/negativním hodnocení
 • Standardní ochrana: toto nastavení vyžaduje existenci nejméně 3 schválených hodnocení v databázi, aby aplikace provedla akci
 • Nízká ochrana: musí existovat vysoký počet schválených hodnocení, aby aplikace provedla akci - což znamená, že nebudeme blokovat tolik volání (toto můžete pomoci vylepšit napsáním vlastních veřejných hodnocení), ale zároveň snížíte šanci na zablokování čísel hodnocených pouze jednou, nebo s minimem hodnocení
Pokud zavolá záporně hodnocené číslo s menším než prahovým počtem negativní hodnocení, uživatel bude upozorněn, proč nebylo číslo zablokováno - pak můžete pro takové číslo přidat své vlastní (osobní nebo veřejné) negativní hodnocení, nebo snížit citlivost. To by mělo pomoci zabránit zbytečnému blokování pro volání hodnocená např. pouze jednou.
 • V příslušných sekcích můžeme nastavit pravidla blokování pro PŘÍCHOZÍ a ODCHOZÍ hovory, a pro SMS/MMS (pomocí aplikace třetí strany).
 • Lokálně negativně hodnocená čísla - je-li nastaveno, všechna čísla s lokálně vytvořeným a uloženým negativním hodnocením budou blokována
 • Komunitou negativně hodnocená čísla - je-li nastaveno, použije se hodnocení z komunitní databáze a všechna čísla hodnocená komunitou negativně budou blokována
 • Čísla neuložená v Kontaktech - je-li nastaveno, všechna čísla vám neznámá (neuložená v Kontaktech) budou blokována
 • Skrytá čísla - je-li nastaveno, všechna maskovaná/skrytá čísla budou blokována
 • Zahraniční čísla - je-li nastaveno, všechny hovory z cizích zemí budou blokovány
 • Co se týče příchozích SMS a MMS, můžete zablokovat SMS i MMS. Pro tuto funkci musí být nainstalován kompatibilní SMS manažer, přečtěte si prosím nápovědu zobrazenou při zaškrtnutí této položky.

Zkombinujte jednotlivá nastavení podle vašich potřeb. Po dokončení nastavení proveďte kontrolu, zda se nevyskytují možné konflikty. Nezapomeňte si zkontrolovat svá vlastní hodnocení na kartě HODNOCENÍ a hodnocení z komunitní databáze pro konkrétní číslo, abyste měli jistotu, že vám aplikace bude sloužit podle vašich přání. Pamatujte také, že číslo uložené v Kontaktech bez dalšího pravidla (buď komunitního, nebo vašeho vlastního) je automaticky POZITIVNÍ.

Pokročilé

Stahovat recenze automaticky
Pokud je zvoleno "Stahovat recenze automaticky" a váš mobil je připojen k internetu, budou uživatelské recenze pro dané číslo stáhnuty a zobrazeny automaticky při otevření detailu volání. Tato akce vás nebude stát žádné peníze navíc, používá se pouze stávající připojení k internetu. Pokud tato položka není vybrána, ale telefon je připojen k internetu, mohou být uživatelské recenze stáhnuty také ručně na obrazovce detailu telefonního hovoru. Je-li připojení k Internetu je slabé, prosím použijte raději funkci Hledat na webu.
Posílat anonymní statistiky o příchozích hovorech
Je-li položka "Posílat anonymní statistiky o příchozích hovorech" zvolena, uživatel nám dává možnost odeslat příchozí NEZNÁMÁ čísla na server - což znamená, že odesláno bude pouze číslo samotné, bez jakékoliv další informace, žádné osobní údaje nikdy neodesíláme z vašeho mobilního telefonu. Ochrana soukromí je pro nás důležitá, tudíž neodesíláme statistické údaje o číslech uložených v Kontaktech vašeho telefonu! Je-li tato volba zaškrtnuta, pouze neznámá čísla jsou odesílána. To nám dává možnost sbírat příchozí neznámá čísla z různých zdrojů - poté je náš tým zkontroluje a pokud totéž neznámé číslo volá vícero lidem, pokusíme se pro něj vydolovat nějaké informace a vytvořit recenzi s hodnocením, která bude posléze uložena ve vaší lokální databázi.
Použijte Zvednutí a Položení pro ochranu hlasové schránky
Pokud je hovor zablokován, může volající stále zanechat vzkaz v hlasové schránce. Volitelně můžete zkusit použít metodu Zvednutí & Položení k ochraně vaší hlasové schránky. Při výběru této funkce bude aplikace blokovat příchozí hovor pomocí zvednutí hovoru a položení v téže vteřině, s jedinou výjimkou - aplikace nezvedne hovor, pokud je telefon v režimu roamingu. Prosím používejte tuto funkci pouze v případě, kdy jste si jisti, že za vyzvednutí příchozích hovorů nebudete platit. Jedná se o experimentální funkci, která nefunguje na všech mobilních telefonech, protože používá některá pomocná řešení z důvodu chybějící podpory v systému Android. Pokud nastanou problémy s touto funkcí, pak ji prosím nepoužívejte.
Monitorovat hovory
Je-li povoleno, ochrana je aktivní a volání jsou sledována podle níže provedeného nastavení. Toto lze vypnout, pokud potřebujete dočasně vypnout kontrolu hovorů a aplikaci bez jejího odinstalování.
Používat PHONE_STATE listener
Je-li povoleno, aplikace používá PHONE_STATE listener pro kontrolu volání.
Používat PHONE_STATE Runtime Receiver
Je-li povoleno, aplikace používá PHONE_STATE Runtime Receiver pro kontrolu volání
Používat PHONE_STATE Receiver
Toto je první ze systémových receiverů, které nám umožňují zachytit systémový proces zahájení hovoru. Pokud máte obecné potíže s hovory nezkontrolovanými naší aplikací, prosím zapněte tuto položku.
Používat NEW_OUTGOING_CALL Receiver
Tento systémový receiver se používá k zachycení systémového procesu při odchozím volání. Pokud máte na některých mobilech problémy s odchycením odchozích hovorů, prosím zapněte tuto položku.

O službě

V této sekci můžete nalézt další informacím a exportní / importní funkce. Statistiky ochrany obsahují souhrnné informace o tom, kolik hovorů bylo kontrolováno a zablokováno, s údaji za aktuální den/celkově.

 • Jak pomoci naší komunitě otevře stránku s tipy, jak může uživatel přispět tomuto projektu. Pokud uživatel vybere jednu z variant dotace, otevře se stránka GooglePlay s dotačními programy.
 • Online manuál otevře internetovou stránku s tímto návodem.
 • Nahlásit problém : Pokud některý problém s aplikací vyžaduje řešení od naší technické podpory, stiskněte toto tlačítko a otevře se okno pro hlášení problému. Napište své jméno, zkontrolujte e-mailovou adresu (nebo ji napište, abychom vás mohli zpětně kontaktovat) a napište alespoň pár slov popisujících problém (obvykle pomůže minimálně zmínit číslo, které vám působí problémy). Hlášení s prázdným popisem budou smazány. Aplikační logy se přiloží automaticky.
 • Export / Import zobrazí obrazovku pro export a import dat. Tato sekce slouží pro zálohování nebo obnovení nastavení aplikace - prosím přečtěte si informace na obrazovce.
 • Pravidla používání a ochrana dat otevře internetovou stránku s podmínkami používání a ochrany soukromí pro tento produktu.

Detaily telefonního čísla

Tato obrazovka zobrazuje podrobné informace o zvoleném telefonním čísle. Zde naleznete celkové hodnocení čísla v podobě sumy pozitivních/neutrálních/negativních hodnocení a kategorie většinou používané pro toto číslo (tyto informace jsou uloženy offline v databázi vašeho mobilního telefonu). Také vidíte, kolik pozitivních/neutrálních/negativních hodnocení číslo dostalo od komunity.

Možné akce:

 • Blokovat vám pomůže vytvořit negativní hodnocení pro toto číslo jako blokační pravidlo. Pro aktivaci blokování musíte zapnou blokování negativně hodnocených čísel na obrazovce Blokování.
 • Hodnotit zobrazí formulář pro vyplnění nového hodnocení telefonního čísla - viz níže.
 • Hodnocení načte a zobrazí komunitní hodnocení pro dané číslo. Tato funkce vyžaduje přístup k Internetu. Pokud je dostupné vaše vlastní (osobní) hodnocení, zobrazí se automaticky (všechna osobní hodnocení jsou uložena v telefonu) a objeví se tlačítko Upravit pro další úpravy recenze. Po použití tohoto tlačítka bude tlačítko šedé - recenze jste již stáhli. Pak zůstane šedé a recenze načteny a zobrazeny až do restartování aplikace/telefonu.
 • Klepnutí na tlačítko hovoru zahájí volání na dané číslo.

Hodnocení Telefonního čísla

Hodnocení telefonního čísla je základem pro funkce upozornění a blokování. Uživatel může vyvolat tento formulář buď z obrazovky PROTOKOLu klepnutím na číslo a z formuláře podrobností o telefonním hovoru stisknutím tlačítka HODNOTIT, nebo z obrazovky HODNOCENÍ přidáním nového hodnocení. Můžete ohodnotit jediné číslo nebo skupinu čísel pomocí masky (kde znak hvězdičky * používáme jako náhradu za všechny čísla z konce telefonního čísla - nepoužívejte * na začátku zápisu telefonního čísla). Můžete vytvořit buď POZITIVNÍ, nebo NEGATIVNÍ hodnocení, nebo upravit či odstranit existující hodnocení. Vaše vlastní pozitivní hodnocení přebije negativní komunitní hodnocení a vaše vlastní negativní hodnocení může přebít pozitivní komunitní hodnocení (a také to základní pravidlo, že implicitně čísla z Kontaktů jsou brána jako pozitivní). Prosím vždy zkontrolujte tuto logiku při vytváření nového hodnocení. Doporučujeme vytvořit pravidlo hodnocení z obrazovky PROTOKOLu, která zajišťuje, že jej vytvoříte pro číslo v přesně tom tvaru, v jakém vám volalo. Můžete také vytvořit 2 hodnocení pro konkrétní číslo, s a bez mezinárodní předvolbou země, což pomůže v případě, když vám dané číslo volá v různých formátech.

Samostatné číslo nebo skupina čísel
Hodnocení Telefonního čísla lze definovat pro samostatné číslo, nebo skupinu čísel. Skupina může být definována pomocí znaku * na konci čísla. Například 800 * definuje hodnocení pro všechna telefonní čísla začínající na 800. VYBRAT KONTAKT umožňuje vybrat číslo ze seznamu Kontaktů a vytvořit pro ně pravidlo.

Privátní hodnocení nebo číslo
Ve výchozím nastavení je hodnocení vždy odesíláno do naší komunitní databáze, z čehož mohou těžit i další uživatelé. Pokud nechcete, aby se hodnocení příslušného čísla stalo veřejným, zaškrtněte tuto položku a tím zabráníte zasílání tohoto hodnocení do naší databáze - v takovém případě bude hodnocení uloženo pouze ve vašem mobilu. V takovém případě není nutné vyplnit Kategorii a Komentář, pouze vyberte Hodnocení a stiskněte tlačítko Uložit.

Upozornění s hodnocením

V Upozornění zobrazeném pro příslušný telefonát najdete všechny potřebné informace pro rozhodnutí, zda hovor přijmout nebo zavěsit.

 • Kontakt zobrazuje jméno kontaktu, přiřazené k telefonnímu číslu (je-li k dispozici).
 • Číslo zobrazuje telefonní číslo, pro které se zobrazuje upozornění.
 • Hodnocení ukazuje buď pozitivní, neutrální, negativní nebo neznámé hodnocení.
 • Kategorie ukazuje nejpoužívanější kategorii pro dané telefonní číslo
 • Komunita ukazuje celkové statistické počty pozitivních, neutrálních a negativních hodnocení z komunitní databáze
Prosím uvědomte si, že okénko Upozornění bude zobrazeno na popředí systémové obrazovky volání - pokud je to problém a tlačítka systému jsou skryty za okénkem, stačí okénko přetáhnout prstem do lepší pozice nahoru nebo dolů - zapamatuje si tuto pozici i pro všechna budoucí volání.

Konfigurace povolení

Existují jen pár oprávnění, které musí být poskytnuty pro naši aplikaci, aby zůstala spuštěna a udržela plně funkční ochranu. Toto okno poskytuje snadný způsob, jak nastavit všechna požadovaná oprávnění.

Oprávnění pro Telefonní kontakty (Android 6+)

Přístup pro čtení vašich telefonních kontaktů nám pomáhá zjistit, která volání jsou z "neznámých" zdrojů. Pak také dokážeme zobrazovat jména kontaktů namísto telefonního čísla na kartě "Protokol" a v detailu telefonního čísla.

Oprávnění Informace o hovoru (Android 6+)

Potřebujeme vědět, jaké telefonní číslo vám volá. Bez tohoto oprávnění naše aplikace nemůže fungovat.

Nastavit jako Výchozí aplikaci pro telefonování (Android 7+)

Android 7 poskytuje nový způsob filtrování příchozích hovorů. Důrazně doporučujeme nastavit naši aplikaci jako výchozí "Aplikaci pro telefonování", aby ochrana před nechtěnými hovory fungovala na 100%.

Zobrazení nad ostatní aplikace (Android 6+)

Aplikace zobrazí okno Upozornění během fáze vyzvánění. To je možné pouze s udělením souhlasu "Zobrazovat nad ostatními aplikacemi".

Služba Usnadnění (Pokud není nastavena jako výchozí telefonní aplikace)

Povolení naší Služby Usnadnění je velmi důležité pro udržení ochrany aktivní - většina správců paměti ponechá takovou služba spuštěnou.

Zakázání Optimalizace na pozadí

Většina správců paměti se pokusí ukončit libovolnou aplikaci na pozadí, pokud se zdá, že se ve skutečnosti nepoužívá - čímž zabrání tomu, abychom naše aplikace zůstala aktivní. Vyloučení naší aplikace z optimalizace běhu na pozadí pomáhá udržet ochranu aktivní.

Zakázání Optimalizace pro uzamčenou obrazovku (Některá zařízení)

Většina zařízení ukončí zbytečné aplikace pokaždé, když zamknete obrazovku. Pokud vaše zařízení tuto funkci podporuje, přidejte naši aplikaci do seznamu povolených pro zámek obrazovky, aby ochrana zůstala aktivní.

Často kladené dotazy

Otázka: Jak blokovat telefonní číslo?

Vytvořte negativní hodnocení pro dané telefonní číslo a zapněte blokování negativně hodnocených čísel. Toto lze provést na 3 kliknutí: z obrazovky PROTOKOLu vyberte příslušný hovor, stiskněte tlačítko BLOKOVAT, klepněte na tlačítko ZRUŠIT a automaticky se vytvoří soukromé negativní hodnocení - zkontrolujte následně na obrazovce HODNOCENÍ.

Otázka: Jak odblokovat telefonní číslo?

Důvod, proč je nějaké číslo blokováno, lze najít v jednom z datových zdrojů - buď jej Komunitní databáze označuje jako negativní, nebo existuje vaše vlastní negativní hodnocení. Nejprve zkontrolujte, zda na obrazovce HODNOCENÍ existuje nějaké negativní hodnocení pro toto číslo (např. i v masce s *), a pokud ano, odstraňte jej. Dále také můžete vytvořit osobní pozitivní (nebo veřejné) hodnocení pro toto číslo.

D: Proč nevidím žádná Upozornění?

To je pravděpodobně způsobeno tím, že naše aplikace byla zastavena systémem nebo jinou aplikací třetí strany. Nejprve zkuste restartovat mobil, po restartování zkontrolujte, zda je naše aplikace spuštěna a zda má všechna potřebná oprávnění. Přečtěte si prosím postup řešení problémů pro Ochrana není aktivní.

Otázka: Proč u mě blokování nefunguje?

Nejprve zkuste restartovat mobil, po restartování počítače zkontrolujte, zda naše aplikace je spuštěna a zda má všechna potřebná oprávnění. Přečtěte si prosím postup řešení problémů pro Blokování hovorů nefunguje.

Q: Proč telefon před blokováním zazvoní?

V závislosti na rychlosti hardware vašeho telefonu, softwaru a nastavení aplikace se může stát, že i hovor, který by měl být blokován, nejprve a zazvoní a pak bude zablokován. Odinstalací nepotřebných aplikací, které jsou spuštěny na pozadí, můžete zlepšit reakční dobu. Někdy pomůže i jen restart telefonu.

Q: Proč mi stále volají, i když je blokuji?

No, oni nevědí, že používáte nějaké blokovací zařízení. Z druhé strany se zdá, že volané číslo je jen obsazené. Někteří robotičtí prozváněči tuto skutečnost ignorují a pokusí se zavolat znovu. Aktuálně není možné jim se současnou verzí operačního systému Android přehrát například hlasovou zprávu, abyste jim dali vědět, že nemáte zájem - pokud se toto v budoucnu změní, tuto funkci přidáme.

Q: Jak mohu aktualizovat svou lokální databázi?

Vaše lokální databáze je uložena v mobilním telefonu spolu s aplikací, obsahuje pouze telefonní čísla a statistické údaje pro ně, bez uživatelských hodnocení. Databáze je kontrolována (a v případě potřeby aktualizována) při každém vašem připojení k Internetu. Verzi aktuální databáze uvidíte na obrazovce INFORMACE v pravém dolním rohu (text db:xxx). Když kliknete na tento text, databáze spustí vynucenou aktualizaci - uživatel je na průběh upozorněn úvodní a závěrečnou zprávou.

Q: Mohu pomocí MůžuToZvednout ochránit i svou pevnou linku?

V podstatě ano - můžete přesměrovat volání z pevné linky (nebo pravděpodobně váš poskytovatel pevné linky to dokáže) do vašeho mobilního telefonu, kde je naše aplikace zkontroluje. Nebo můžete vyměnit svou klasickou pevnou linku za zařízení fungující na internetu, pokud je takové pro vaši zemi k dispozici - libovolné zařízení s Androidem může mít nainstalovanou aplikaci MůžuToZvednout.

Odstraňování problémů

Ochrana není aktivní

Pokud máte zařízení se systémem Android 7+ , měli byste nastavit naši aplikaci jako výchozí aplikaci pro telefonování. Prosím zkontrolujte Nastavení. Je-li vše nastaveno (v nabídce "Konfigurace povolení" není nabízena žádná obrazovka s pokyny), můžete se pokusit restartovat telefon. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím naši podporu.

Pokud máte zařízení se systémem Android 4,5 nebo 6, musíte naši aplikaci udržet spuštěnou! Jak udržet ochranu aktivní je jedním z největších problémů kvůli nedostatečné podpoře v systému Android. Ve většině případů naše aplikace musí běžet, aby mohla reagovat na nový příchozí hovor.

Bohužel téměř všichni výrobci telefonů implementují vlastní optimalizace baterie, která vypíná aplikace na pozadí. Musíte ručně povolit naši aplikaci, aby mohla zůstat spuštěná. Takové nastavení se liší napříč výrobci a často je zbytečně složitější, než by mohlo být.

Děláme maximum abychom vám pomohli s tímto nastavením, takže jsme vytvořili speciální obrazovku "Konfigurace povolení", která je přístupná prostřednictvím aplikační obrazovky Nastavení - tlačítko naleznete v její dolní části. Také jsme připravili článek s konkrétními detaily pro jednotlivé výrobce. Určitě se podívejte na Jak vyřešit problém "Aplikace je vypnuta"

Call Blocking does not work

Pokud máte zařízení se systémem Android 7+ , měli byste nastavit naši aplikaci jako výchozí aplikaci pro telefonování. Prosím zkontrolujte nastavení. Je-li vše nastaveno (v nabídce "Konfigurace povolení" není nabízena žádná obrazovka s pokyny), můžete se pokusit restartovat telefon. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím naši podporu.

Pokud máte starší zařízení, pak zkontrolujte, zda Ochrana není aktivní. Je-li ochrana aktivní, problém může být v modifikacích Androidu od výrobců vašeho telefonu.

Android 4,5 nebo 6 nepodporuje blokování hovorů. Jediný způsob, jak zablokovat hovor, je použít trochu hackování a volání vnitřní metody telefonního rozhraní. Tyto metody se používají ve všech blokovacích aplikacích, které jsou v obchodě Play k dispozici.

Použití vnitřního rozhraní znamená, že není 100 % záruka, že bude funkce pracovat na vašem telefonu správně. Jakýkoli vnitřní změny provedeny výrobcem telefonu mohou znemožnit, nebo změnit tuto funkčnost.

Všeobecné podmínky

This product may be used free of charge by individuals, non-profit organizations, commercial organizations, and government agencies, on single or multiple computers/systems for non-commercial and/or commercial uses. This product may be copied and/or distributed free of charge.

AS THIS PRODUCT IS FREE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PRODUCT, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. UNLESS OTHERWISE STATED, THE PRODUCT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED BELOW, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS, EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAD PREVIOUSLY BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Ochrana Osobních Údajů

Ochrana soukromí může být matoucí. Prosím přečtěte si toto vysvětlení našeho přístupu k ochraně soukromí v naší aplikaci.

Telefonní Kontakty

Naše aplikace neposílá vaše kontaktní informace na server.

Anonymní statistiky o telefonních hovorech

Aplikace neodesílá žádné informace o telefonním hovoru, dokud to nepovolíte. Anonymní statistiky o telefonních hovorech z "čísel, která nejsou v Kontaktech telefonu", jsou pro nás velmi užitečné. Tyto statistiky nám pomáhají rozpoznat nové zdroje nevyžádaných hovorů. Povolením odesílání statistik pomáháte naší komunitě. Děkujeme!

Odeslání příslušného telefonního čísla v žádosti o získání hodnocení uživatelů

Zobrazení uživatelských recenzí pro příslušné číslo vyžaduje vaše povolení k odeslání tohoto telefonního čísla na server. To nelze provést bez vašeho svolení, takže se zobrazí Povolovací dialogové okno před zahájením stahování Recenzí.

Odeslání vlastní recenze pro telefonní číslo

Pokud napíšete a odešlete hodnocení pro libovolné telefonní číslo, souhlasíte s publikováním telefonního čísla a všech uvedených informací na našich webových stránkách. Ukládáme také technické informace o požadavku (čas, IP a agenta) pro řešení případných problémů s porušením zákona.

Používání naší webové služby

Některé funkce jako stahování recenzí, aktualizace databáze, vyhledávání informací o telefonních číslech... využívají naše webové služby. Naše webová služba sbírá anonymní statistiky o návštěvnících a využití služeb. Přečtěte si prosím detailní informace o zásadách ochrany soukromí naší webové služby.

Aktualizace těchto pravidel

Můžeme aktualizovat tyto zásady ochrany soukromí kdykoliv, aby byl tento popis v souladu s použitou technologií.

Máte nejaké otázky?

Pokud máte nějaké dotazy týkající se našich výrobků, pravidel používání nebo ochrany soukromí, prosím napište nám emailem na support@shouldianswer.net

© 2013-2016 muzutozvednout.cz