Manuál Můžu to zvednout

Úvod

Můžu to Zvednout (MTZ) je bezplatná komunitní bezpečnostní aplikace pro mobilní telefony s operačním systémem Android, navržená tak, aby vás chránila před nevyžádanými hovory, všemi druhy nežádoucího telemarketingu a nechtěnými nebo drahými odchozími hovory, jako volání na prémiová čísla nebo hovory do zahraničí. Tento dokument popisuje vlastnosti a uživatelské rozhraní verze 9.x.

Je vyvinuta firmou Mister Group s.r.o. Pokud máte nějaké dotazy týkající se našich výrobků, pravidel používání nebo ochrany soukromí, prosím napište nám emailem na support@muzutozvednout.cz

Instalace

Preferovaný způsob instalace je přes Google Play Store, který najdete přímo ve vašem mobilním zařízení, nebo na webové stránce Google Play. Neexistuje žádný jiný oficiální distribuční kanál pro instalační APK.

Hlavní funkčnosti

 • Snadná kontrola hodnocení telefonních čísel v historii Telefonních hovorů.
 • Zobrazení hodnocení příchozího/odchozího volání prostřednictvím zvláštních notifikací (Alertů).
 • Zobrazení informací o uskutečněném hovoru s možností napsání vlastního hodnocení.
 • Flexibilní systém hodnocení.
 • Plně přizpůsobitelné alerty.
 • Volitelné automatické blokování nevyžádaných příchozích/odchozích hovorů.
 • Denně aktualizovaná komunitní databáze.

Hlavní funkcí aplikace je poskytnout uživateli správné informace ve správný čas. Prosím, mějte na paměti, že funkce blokování je jen sekundární a u některých výrobců a značek mobilů nemusí fungovat správně.

Podívejte se, jak to funguje

 • Když vám nějaké číslo zavolá, aplikace zobrazí hodnocení telefonního čísla pomocí notifikace bezpečnostního hodnocení (Alertu).
 • Každé hodnocení je založeno na recenzích v Komunitní databázi, Vašich telefonních kontaktech (pokud není určeno jinak, bereme je vždy jako POZITIVNÍ) a Vašem vlastním hodnocení.
 • Všechny výše uvedené faktory se sloučí do výsledného hodnocení : POZITIVNÍ, NEUTRÁLNÍ, NEGATIVNÍ nebo NEZNÁMÉ.
 • Karta Hodnocení slouží k vytváření vašeho vlastního hodnocení pro libovolné číslo - může být veřejné nebo soukromé, vždy bude upřednostněné před komunitním hodnocením.
 • Jak a jaké výstrahy (Alerty) se budou zobrazovat lze nakonfigurovat na záložce UPOZORNĚNÍ.
 • Jak budou spravovány a blokovány příchozí/odchozí hovory lze konfigurovat na záložce BLOKOVÁNÍ.

Na základě nastavení, aplikace může pouze zobrazovat informace o příchozích/odchozích hovorech, nebo je i blokovat. Pro tyto funkce aplikace kombinuje informace, které jste zadali na kartě Hodnocení (tato informace má nejvyšší prioritu, takže můžete například označit také číslo uložené ve vašich Kontaktech jako negativní), s Kontakty ve vašem mobilu (které standardně bereme jako POZITIVNÍ - druhá priorita) a s informacemi z Komunitní databáze (uloženou off-line ve vašem mobilu) branými jako třetí priorita. Aby aplikace byla schopná poskytovat tyto funkce, musí být stále spuštěna v paměti přístroje - v případě některých výrobců je nutné, aby toto zkontroloval a zajistil uživatel.

Uživatelské rozhraní

Protokol

Toto je hlavní část aplikace, kde může uživatel zkontrolovat funkce aplikace a akce, které aplikace provedla. Protokol obsahuje Historii telefonních hovorů, načtenou ze systémového logu telefonu. Ikona na levé straně ukazuje Hodnocení telefonního čísla s následujícím významem:

negativní hodnocení
neutrální hodnocení
pozitivní hodnocení
neznámé hodnocení

Další ikona vás informuje o druhu volání a provedené akci:

Úspěšné příchozí volání
Zmeškaný příchozí hovor
Zablokovaný příchozí hovor
Nezkontrolované Příchozí volání (ochrana nebyla spuštěna)
Úspěšný odchozí hovor
Zmeškaný odchozí hovor
Zablokovaný odchozí hovor
Nezkontrolované Odchozí volání (ochrana nebyla spuštěna)

Možné akce:

 • Kliknutí na telefonní číslo : tato akce otevře obrazovku Detail telefonního čísla s podrobnými informacemi a dalšími možnostmi: Volat, Blokovat, Hodnotit a stáhnout Recenze pro dané číslo.
 • Dlouhé podržení telefonního čísla : podržíte-li chvíli prst na čísle, zobrazí se kontextové menu s akcemi: Zobrazit detaily, Volat číslo, Zkopírovat číslo do schránky a Hledat na webu- tato akce otevře naše webové stránky s příslušným číslem.
 • Klik na tlačítko telefonu : otevře systémový log s telefonními hovory, kde můžete spravovat výpis historie telefonních hovorů.

Některé řádky logu mohou být označeny červeným textem "Ochrana nebyla aktivní!" nebo "Ochrana nebyla spuštěna". Pokud se tak stane, naše aplikace nebyla schopna zkontrolovat toto volání z jakýchkoli důvodů - většinou byla ukončena nebo pozastavena nějakým správcem paměti. Pokud k tomu dojde, zkontrolujte aplikace ve vašem telefonu a přidejte naši aplikaci na seznam chráněných aplikací ve vašem systému nebo v příslušném správci paměti - pro více informací viz Problémy s blokovacími funkcemi na Androidu nebo kontaktujte naši podporu na support@shouldianswer.net

Když posunete obrazovku Protokolů o něco výše nad první řádek, horní řádek zobrazí tři sekce Protokolu (můžete kliknout na každou z nich). Při posouvání dolů se tento řádek bude automaticky skrývat.

Rozdělení Protokolu:

 • TELEFON : tento seznam obsahuje všechny hovory získané ze systémového logu vašeho telefonu
 • BLOKOVANÉ : tento seznam obsahuje pouze blokované hovory. V případě potřeby jim zavolejte zpět
 • ZKONTROLOVANÉ : tento seznam obsahuje seznam všech volání zkontrolovaných naši aplikací

Použijte obrazovku Detail telefonního čísla nebo obrazovku HODNOCENÍ (viz níže) pro nastavení pravidla, které dále použijeme pro blokování (nebo povolení) libovolného čísla.

Hodnocení

Tato obrazovka je jádrem systému hodnocení, používaného dále k zablokování nebo povolení hovorů. V této sekci můžete:

 • vytvářet POZITIVNÍ, NEGATIVNÍ, nebo NEUTRÁLNÍ (ať už soukromé nebo veřejné) hodnocení pro libovolné číslo
 • spravovat vaše vytvořená hodnocení - upravit je nebo odstranit

Vaše hodnocení lze definovat pro jedno číslo nebo více telefonních čísel pomocí masky. Věnujte zvýšenou pozornost při nastavování pravidla pro řadu čísel. Vždy zkontrolujte možnost střetu s jiným pravidlem nebo Kontakty.

Možné akce:

 • Filtr Hodnocení: (v horní části obrazovky) pomáhá filtrovat pravidla hodnocení podle telefonního čísla. Užitečné, pokud hledáte některé konkrétní pravidlo pro specifické číslo. Stačí klepnout na řádek a vyplnit libovolné číslo nebo jeho část.
 • Klepnutí na Vaše Hodnocení: kliknutím na některé z vašich hodnocení se otevře obrazovka pro editaci příslušného hodnocení. Zde můžete nastavit hodnotící atributy, odstranit hodnocení, uložit jej, nebo zrušit změny.
 • Klik na tlačítko Plus: tato akce otevře okno pro vytvoření nového hodnocení, viz níže Hodnocení telefonního čísla.

Jak bylo uvedeno výše, můžete jednoduše potlačit například hodnocení z Komunitní databáze tím, že vytvoříte své vlastní pravidlo pro konkrétní číslo. Na druhou stranu můžete také jednoduše vytvořit blokovací (= negativní) pravidlo i pro číslo uložené v Kontaktech. Pamatujte si, že hodnocení lze označit jako SOUKROMÉ - v takovém případě nebude vidět na internetu, bude uloženo pouze ve vašem mobilu. Prosím nikdy nezveřejňujte hodnocení pro soukromá čísla, vždy je nastavte jako SOUKROMÁ. Také doporučujeme vytvořit pravidlo včetně mezinárodní předvolby, nebo vybrat konkrétní číslo z obrazovky PROTOKOLu a vytvořit hodnocení tam. Neznámá čísla (skrytá nebo maskovaná) nelze blokovat pomocí pravidla, ale mohou být blokována přímo nastavením na obrazovce BLOKOVÁNÍ.

Upozornění

Upozornění je notifikace bezpečnostního hodnocení zobrazená během fáze vyzvánění (lze zobrazovat jak pro PŘÍCHOZÍ, tak pro ODCHOZÍ hovory). Upozornění neposkytuje žádné jiné funkce - pouze zobrazuje hlavní potřebné informace. Na této obrazovce můžete nastavit zobrazování Upozornění. Nastavení zde je vztaženo k hodnocení telefonních čísel. Pro každou kategorii hodnocení (POZITIVNÍ, NEGATIVNÍ, NEUTRÁLNÍ, NEZNÁMÝ) můžete zaškrtnout, zda chcete zobrazit upozornění - tudíž obrazovka UPOZORNĚNÍ používá informace ze všech dostupných zdrojů hodnocení.

V sekci Pokročilé v dolní části obrazovky lze aktivovat použití překryvných oken. Pokud máte problémy se zobrazování upozornění, můžete zkusit zakázat používání překryvných oken - to způsobí zobrazení upozornění v jiném módu, který na vašem zařízení může pracovat lépe.

Obecně řečeno tato obrazovka poskytuje přepínací panel pro určení, které informace mají být zobrazeny během fáze vyzvánění. Prosím uvědomte si, že okénko Upozornění bude zobrazeno na popředí systémové obrazovky volání - pokud je to problém a tlačítka systému jsou skryty za okénkem, stačí okénko přetáhnout prstem do lepší pozice nahoru nebo dolů - zapamatuje si tuto pozici i pro všechna budoucí volání.

Blokování

V této sekci můžete nastavit, které příchozí / odchozí hovory by měly být blokovány. Vzpomeňte, že na obrazovce Hodnocení jste nastavili další zdroje hodnocení mimo Komunitní databázi. Teď se rozhodneme, který zdroj budeme používat pro blokovací funkce aplikace, a jakým způsobem.

 • V příslušných sekcích můžeme nastavit pravidla blokování pro PŘÍCHOZÍ a ODCHOZÍ hovory, a pro SMS/MMS (pomocí aplikace třetí strany).
 • Lokálně negativně hodnocená čísla - je-li nastaveno, všechna čísla s lokálně vytvořeným a uloženým negativním hodnocením budou blokována.
 • Komunitou negativně hodnocená čísla - je-li nastaveno, použije se hodnocení z komunitní databáze a všechna čísla hodnocená komunitou negativně budou blokována.
 • Čísla neuložená v Kontaktech - je-li nastaveno, všechna čísla vám neznámá (neuložená v Kontaktech) budou blokována.
 • Skrytá čísla - je-li nastaveno, všechna maskovaná/skrytá čísla budou blokována.
 • Zahraniční čísla - je-li nastaveno, všechny hovory z cizích zemí budou blokovány.
 • Co se týče příchozích SMS a MMS, můžete zablokovat SMS i MMS. Pro tuto funkci musí být nainstalován kompatibilní SMS manažer, přečtěte si prosím nápovědu zobrazenou při zaškrtnutí této položky.
Dole na obrazovce naleznete možnosti Pokročilého nastavení:
 • Na posuvníku citlivosti Komunitní databáze můžete zvolit, kolik negativních hodnocení u negativně hodnoceného čísla má postačovat k zablokování čísla. Zvolte číslo od 1 do 10 na posuvníku (kde 3 je výchozí hodnota), čímž řeknete aplikaci, kolik negativních hodnocení pro negativní číslo musí existovat, aby bylo zablokováno při použití hodnocení z Komunitní databáze. Pokud zavolá negativní číslo s méně negativními hodnoceními, uživatel bude upozorněn, že číslo nebylo zablokováno - můžete pak pro takové číslo přidat vlastní (soukromé nebo veřejné) negativní hodnocení, nebo snížit citlivost. Tímto postupem se vyhneme zbytečnému blokování čísel např. těch hodnocených pouze jednou.
 • Blokování funguje automaticky bez zásahu uživatele. Můžete také vybrat, zda chcete být upozorněni, pokud dojde k jakémukoliv zablokování. Upozornění je jiná funkce, než zobrazování Výstrahy - výstrahy vám poskytnou informace o probíhajícím volání, kdežto Upozornění zobrazí pouze informace o akci již provedenou ze strany aplikace.
 • Volitelně můžete zkusit použít Metodu Zvednutí & Položení pro ochranu své hlasové schránky. Při výběru této funkce bude aplikace blokovat příchozí hovor tak, že jej přijme a zavěsí ve stejném okamžiku, s jedinou výjimkou - aplikace nepřijme hovor, pokud je telefon v režimu roamingu. Použijte tuto funkci pouze pokud jste si jisti, že vám nehrozí poplatky za přijmutí příchozího hovoru.

Zkombinujte jednotlivá nastavení podle vašich potřeb. Po dokončení nastavení proveďte kontrolu, zda se nevyskytují možné konflikty. Nezapomeňte si zkontrolovat svá vlastní hodnocení na kartě HODNOCENÍ a hodnocení z komunitní databáze pro konkrétní číslo, abyste měli jistotu, že vám aplikace bude sloužit podle vašich přání. Pamatujte také, že číslo uložené v Kontaktech bez dalšího pravidla (buď komunitního, nebo vašeho vlastního) je automaticky POZITIVNÍ.

Nastavení

Tato část obsahuje obecná nastavení aplikace.

Obecné

Zobrazit informace po dokončení hovoru
Zde můžete povolit / zakázat zobrazování detailů telefonního čísla po ukončení hovoru.
Posílat anonymní statistiky o příchozích hovorech
Je-li položka "Posílat anonymní statistiky o příchozích hovorech" zvolena, uživatel nám dává možnost odeslat příchozí NEZNÁMÁ čísla na server - což znamená, že odesláno bude pouze číslo samotné, bez jakékoliv další informace, žádné osobní údaje nikdy neodesíláme z vašeho mobilního telefonu. Ochrana soukromí je pro nás důležitá, tudíž neodesíláme statistické údaje o číslech uložených v Kontaktech vašeho telefonu! Je-li tato volba zaškrtnuta, pouze neznámá čísla jsou odesílána. To nám dává možnost sbírat příchozí neznámá čísla z různých zdrojů - poté je náš tým zkontroluje a pokud totéž neznámé číslo volá vícero lidem, pokusíme se pro něj vydolovat nějaké informace a vytvořit recenzi s hodnocením, která bude posléze uložena ve vaší lokální databázi.
Stahovat recenze automaticky
Pokud je zvoleno "Stahovat recenze automaticky" a váš mobil je připojen k internetu, budou uživatelské recenze pro dané číslo stáhnuty a zobrazeny automaticky při otevření detailu volání. Tato akce vás nebude stát žádné peníze navíc, používá se pouze stávající připojení k internetu. Pokud tato položka není vybrána, ale telefon je připojen k internetu, mohou být uživatelské recenze stáhnuty také ručně na obrazovce detailu telefonního hovoru.
Notifikace statistiky
Je-li zvolena "Notifikace statistik (jednou za 2 týdny)", zobrazí aplikace systémové statistiky jako oznámení po 2 týdnech, se seznamem provedených akcí. Tímto způsob může uživatel snadno ověřit celkovou funkčnost aplikace a její efektivitu.
Použití Světlé Téma
Máme dva motivy témat - světlé a tmavé. Tato položka slouží jako přepínač pro obě. Ověřte si na vašem zařízení, které téma vám vyhovuje lépe a které je čitelnější (například na přímém slunci).

Pokročilé

Tato sekce umožňuje zapnout nebo vypnout hlavní funkce aplikace. Pro systémové procesy týkající se volání používáme systémové listenery a receivery (části operačního systému, které mohou poskytnout informace o tom, zda probíhá příchozí nebo odchozí hovor) - používáme je rovnocenně, postačuje, aby byl zapnut pouze jeden, ale pro některé mobily je doporučujeme zapnout všechny - uživatel může volně otestovat. Položka "Použít službu pro monitorování volání" zapíná hlavní aplikační LISTENER. Dvě další položky uvedené níže slouží jako systémové RECEIVERY (detailní popis viz níže). Pokud jsou všechny tři položky vypnuty, aplikace je pozastavena - neprovádí žádné činnosti. Tento stav se rovná vypnutí aplikace (můžete provést dočasně pokud chcete mít aplikaci na určitou dobu neaktivní).

Použit službu pro monitorování volání
Povolíte-li tuto možnost, aplikace bude používat systémový listener pro monitorování telefonních hovorů. To umožňuje aplikaci v podstatě zachytit jak příchozí, tak i odchozí hovory. Pro některá zařízení nestačí zapnout pouze tuto metodu, pokud některá volání projdou bez odchycení aplikací zapněte také níže uvedené receivery.
Služba na popředí
Povolením této funkce urychlíte blokování nežádoucích hovorů - aplikace stále poběží v aktivní paměti. Jako vedlejší efekt ale permanentně uvidíte ikonu aplikace ve stavovém řádku a bude se vám zobrazovat oznámení o aktivované ochraně. Na druhé straně by mělo být blokování na většině zařízení rychlejší než vyzváněcí fáze telefonu. Na některých zařízeních může tato volba ochránit aplikaci před tím, aby byla vypnuta správcem paměti - což je častou příčinou, proč není aplikace schopna blokovat některá volání. Je-li pro vás ikona na stavovém řádku rušivá, vypněte její zobrazování v části Pokročilé - viz níže.
Ikona ve stavovém řádku
Jako vedlejší účinek přepnutí služby aplikace jako procesu na popředí uvidíte trvale ikonu aplikace ve stavovém řádku a bude automaticky vyskakovat okno s oznámením o aktivované ochraně. Je-li pro vás ikona na stavovém řádku rušivá, jednoduše vypněte (nebo zapněte) její zobrazování tímto přepínačem.
Používat PHONE_STATE Receiver
Toto je první ze systémových receiverů, které nám umožňují zachytit systémový proces zahájení hovoru. Pokud máte obecné potíže s hovory nezkontrolovanými naší aplikací, prosím zapněte tuto položku. Pokud potíže potrvají, přečtěte si prosím více informací na Problémy s blokovacími zařízeními na Androidu
Používat NEW_OUTGOING_CALL Receiver
Tento systémový receiver se používá k zachycení systémového procesu při odchozím volání. Pokud máte na některých mobilech problémy s odchycením odchozích hovorů, prosím zapněte tuto položku. Pokud potíže potrvají, přečtěte si prosím více informací na Problémy s blokovacími zařízeními na Androidu

Systémová oprávnění

Systémová oprávnění jsou zobrazena pouze v zařízeních s Android 6 a výše.

Čtení informací o hovoru
Když vám někdo volá, aplikace kontroluje příslušné telefonní číslo oproti naší databázi. Bez tohoto povolení nejsme schopni zjistit kdo vám volá.
Čtení kontaktů
Jak je napsáno výše, bereme uložené kontakty jako váš whitelist (listinu povolených čísel). Bez tohoto povolení nevíme, která telefonní čísla považujete za bezpečná.
Umožnit překryvná systémová okna
Aplikace zobrazuje upozornění v popředí nad obrazovkou příchozího hovoru. Bez tohoto povolení nemůžeme zobrazit upozornění jako plně interaktivní.

O službě

V této sekci můžete nalézt další informacím a exportní / importní funkce. Statistiky ochrany obsahují souhrnné informace o tom, kolik hovorů bylo kontrolováno a zablokováno, s údaji za aktuální den/celkově.

 • Jak pomoci naší komunitě otevře stránku s tipy, jak může uživatel přispět tomuto projektu. Pokud uživatel vybere jednu z variant dotace, otevře se stránka GooglePlay s dotačními programy.
 • Online manuál otevře internetovou stránku s tímto návodem.
 • Nahlásit problém : Pokud některý problém s aplikací vyžaduje řešení od naší technické podpory, stiskněte toto tlačítko a otevře se okno pro hlášení problému. Napište své jméno, zkontrolujte e-mailovou adresu (nebo ji napište, abychom vás mohli zpětně kontaktovat) a napište alespoň pár slov popisujících problém (obvykle pomůže minimálně zmínit číslo, které vám působí problémy). Hlášení s prázdným popisem budou smazány. Aplikační logy se přiloží automaticky.
 • Export / Import zobrazí obrazovka pro export a import dat. Tato sekce slouží pro zálohování nebo obnovení nastavení aplikace - prosím přečtěte si informace na obrazovce.
 • Pravidla používání a ochrana dat otevře internetovou stránku s podmínkami používání a ochrany soukromí pro tento produktu.

Detaily telefonního čísla

Tato obrazovka zobrazuje podrobné informace o zvoleném telefonním čísle. Zde naleznete celkové hodnocení čísla v podobě sumy pozitivních/neutrálních/negativních hodnocení a kategorie většinou používané pro toto číslo (tyto informace jsou uloženy offline v databázi vašeho mobilního telefonu). Také vidíte, kolik pozitivních/neutrálních/negativních hodnocení číslo dostalo od komunity.

Možné akce:

 • Blokovat vám pomůže vytvořit negativní hodnocení pro toto číslo jako blokační pravidlo. Pro aktivaci blokování musíte zapnou blokování negativně hodnocených čísel na obrazovce Blokování.
 • Hodnotit zobrazí formulář pro vyplnění nového hodnocení telefonního čísla - viz níže.
 • Recenze načtou a zobrazí komunitní hodnocení pro toto číslo. Tato funkce vyžaduje přístup k Internetu. Pokud máte k číslu vaše vlastní (osobní) hodnocení, zobrazí se automaticky (všechny jsou uloženy ve vašem telefonu) a k nim tlačítko Editovat pro další úpravy vaší recenze.
 • Klepnutí na tlačítko hovoru zahájí volání na dané číslo.

Hodnocení Telefonního čísla

Hodnocení telefonního čísla je základem pro funkce upozornění a blokování. Uživatel může vyvolat tento formulář buď z obrazovky PROTOKOLu klepnutím na číslo a z formuláře podrobností o telefonním hovoru stisknutím tlačítka HODNOTIT, nebo z obrazovky HODNOCENÍ přidáním nového hodnocení. Můžete ohodnotit jediné číslo nebo skupinu čísel pomocí masky (kde znak hvězdičky * používáme jako náhradu za všechny čísla z konce telefonního čísla - nepoužívejte * na začátku zápisu telefonního čísla). Můžete vytvořit buď POZITIVNÍ, nebo NEGATIVNÍ hodnocení, nebo upravit či odstranit existující hodnocení. Vaše vlastní pozitivní hodnocení přebije negativní komunitní hodnocení a vaše vlastní negativní hodnocení může přebít pozitivní komunitní hodnocení (a také to základní pravidlo, že implicitně čísla z Kontaktů jsou brána jako pozitivní). Prosím vždy zkontrolujte tuto logiku při vytváření nového hodnocení. Doporučujeme vytvořit pravidlo hodnocení z obrazovky PROTOKOLu, která zajišťuje, že jej vytvoříte pro číslo v přesně tom tvaru, v jakém vám volalo. Můžete také vytvořit 2 hodnocení pro konkrétní číslo, s a bez mezinárodní předvolbou země, což pomůže v případě, když vám dané číslo volá v různých formátech.

Samostatné číslo nebo skupina čísel
Hodnocení Telefonního čísla lze definovat pro samostatné číslo, nebo skupinu čísel. Skupina může být definována pomocí znaku * na konci čísla. Například 800 * definuje hodnocení pro všechna telefonní čísla začínající na 800. VYBRAT KONTAKT umožňuje vybrat číslo ze seznamu Kontaktů a vytvořit pro ně pravidlo.

Privátní hodnocení nebo číslo
Ve výchozím nastavení je hodnocení vždy odesíláno do naší komunitní databáze, z čehož mohou těžit i další uživatelé. Pokud nechcete, aby se hodnocení příslušného čísla stalo veřejným, zaškrtněte tuto položku a tím zabráníte zasílání tohoto hodnocení do naší databáze - v takovém případě bude hodnocení uloženo pouze ve vašem mobilu. V takovém případě není nutné vyplnit Kategorii a Komentář, pouze vyberte Hodnocení a stiskněte tlačítko Uložit.

Upozornění s hodnocením

V Upozornění zobrazeném pro příslušný telefonát najdete všechny potřebné informace pro rozhodnutí, zda hovor přijmout nebo zavěsit.

 • Kontakt zobrazuje jméno kontaktu, přiřazené k telefonnímu číslu (je-li k dispozici).
 • Číslo zobrazuje telefonní číslo, pro které se zobrazuje upozornění.
 • Hodnocení ukazuje buď pozitivní, neutrální, negativní nebo neznámé hodnocení.
 • Kategorie ukazuje nejpoužívanější kategorii pro dané telefonní číslo
 • Komunita ukazuje celkové statistické počty pozitivních, neutrálních a negativních hodnocení z komunitní databáze
Prosím uvědomte si, že okénko Upozornění bude zobrazeno na popředí systémové obrazovky volání - pokud je to problém a tlačítka systému jsou skryty za okénkem, stačí okénko přetáhnout prstem do lepší pozice nahoru nebo dolů - zapamatuje si tuto pozici i pro všechna budoucí volání.

Často kladené dotazy

Otázka: Jak blokovat telefonní číslo?

Vytvořte negativní hodnocení pro dané telefonní číslo a zapněte blokování negativně hodnocených čísel. Toto lze provést na 3 kliknutí: z obrazovky PROTOKOLu vyberte příslušný hovor, stiskněte tlačítko BLOKOVAT, klepněte na tlačítko ZRUŠIT a automaticky se vytvoří soukromé negativní hodnocení - zkontrolujte následně na obrazovce HODNOCENÍ.

Otázka: Jak odblokovat telefonní číslo?

Důvod, proč je nějaké číslo blokováno, lze najít v jednom z datových zdrojů - buď jej Komunitní databáze označuje jako negativní, nebo existuje vaše vlastní negativní hodnocení. Nejprve zkontrolujte, zda na obrazovce HODNOCENÍ existuje nějaké negativní hodnocení pro toto číslo (např. i v masce s *), a pokud ano, odstraňte jej. Dále také můžete vytvořit osobní pozitivní (nebo veřejné) hodnocení pro toto číslo.

Otázka: Proč u mě blokování nefunguje?

Bohužel existují některé modely telefonů, kde blokování nefunguje. Blokování telefonního hovoru není standardní, systémem Android podporovaná funkce a použité řešení může někdy být znemožněno výrobcem telefonu, pokud používají své vlastní vylepšení nebo nadstavbu systému. Někdy se může stát, že naše aplikace nebyla schopna z jakýchkoli důvodů kontrolovat volání - většinou byla ukončena nebo pozastavena nějakým správcem paměti. Pokud k tomu dojde, zkontrolujte aplikace ve vašem telefonu a přidejte naši aplikaci na seznam chráněných aplikací ve vašem systému nebo v příslušném správci paměti - pro více informací viz Problémy s blokovacími funkcemi na Androidu

Q: Proč telefon před blokováním zazvoní?

V závislosti na rychlosti hardware vašeho telefonu, softwaru a nastavení aplikace se může stát, že i hovor, který by měl být blokován, nejprve a zazvoní a pak bude zablokován. Zkontrolujte nejprve Nastavení aplikace v části Pokročilé a zkuste přepnout aplikaci jako službu na popředí. Na druhou stranu jedno zazvonění před blokováním je pro některé telefony zcela obvyklé.

Q: Proč mi stále volají, i když je blokuji?

No, oni nevědí, že používáte nějaké blokovací zařízení. Z druhé strany se zdá, že volané číslo je jen obsazené. Někteří robotičtí prozváněči tuto skutečnost ignorují a pokusí se zavolat znovu. Aktuálně není možné jim se současnou verzí operačního systému Android přehrát například hlasovou zprávu, abyste jim dali vědět, že nemáte zájem - pokud se toto v budoucnu změní, tuto funkci přidáme.

Q: Mohu pomocí MůžuToZvednout ochránit i svou pevnou linku?

V podstatě ano - můžete přesměrovat volání z pevné linky (nebo pravděpodobně váš poskytovatel pevné linky to dokáže) do vašeho mobilního telefonu, kde je naše aplikace zkontroluje. Nebo můžete vyměnit svou klasickou pevnou linku za zařízení fungující na internetu, pokud je takové pro vaši zemi k dispozici - libovolné zařízení s Androidem může mít nainstalovanou aplikaci MůžuToZvednout.

Q: Jak mohu aktualizovat svou lokální databázi?

Vaše lokální databáze je uložena v mobilním telefonu spolu s aplikací, obsahuje pouze telefonní čísla a statistické údaje pro ně, bez uživatelských hodnocení. Databáze je kontrolována (a v případě potřeby aktualizována) při každém vašem připojení k Internetu. Verzi aktuální databáze uvidíte na obrazovce INFORMACE v pravém dolním rohu (text db:xxx). Když kliknete na tento text, databáze spustí vynucenou aktualizaci - uživatel je na průběh upozorněn úvodní a závěrečnou zprávou.

Q: kde najdu verzi pro iPhone?

Verze pro iPhone zatím neexistuje. Operační systém iPhone neposkytuje přístup ke kontaktům, příchozím nebo odchozím hovorům nebo nějaký spolehlivý způsob, jak zachytit nebo blokovat volání. Za těchto podmínek aplikace může poskytnout jen ruční vyhledání informací v telefonu - téměř stejnou funkcionalitu, jakou nabízejí naše webové stránky. Kvůli těmto omezením je velmi nízká priorita pro vytvoření nativní iPhone aplikace.

Odstraňování problémů

Ochrana není aktivní

Ve většině případů se toto stává kvůli nějakému správci paměti, který vynutí zastavení naši aplikace. Některá zařízení (například HUAWEI) obsahují předinstalovaného správce paměti, který se snaží udržet zařízení co možná nejplynulejší a zabíjí všechny aplikace jakmile je to možné. Aby byla naše ochrana stále aktivní, prosím přidejte naši aplikaci na seznam povolených/chráněných aplikací daného správce paměti. Doporučujeme povolit v nastavení aplikace službu jako proces na popředí. Služba na popředí by měla být více chráněna proti ukončení, záleží to ovšem na použitém správci paměti.

Uživatelé HUAWEI musí přidat naši aplikaci mezi Chráněné aplikace. Seznam chráněných aplikací lze najít v Nastavení - Chráněné aplikace nebo Správa telefonu - Nastavení - Chráněné aplikace.

Všeobecné podmínky

This product may be used free of charge by individuals, non-profit organizations, commercial organizations, and government agencies, on single or multiple computers/systems for non-commercial and/or commercial uses. This product may be copied and/or distributed free of charge.

AS THIS PRODUCT IS FREE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PRODUCT, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. UNLESS OTHERWISE STATED, THE PRODUCT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED BELOW, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS, EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAD PREVIOUSLY BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Ochrana Osobních Údajů

Ochrana soukromí může být matoucí. Prosím přečtěte si toto vysvětlení našeho přístupu k ochraně soukromí v naší aplikaci.

Telefonní Kontakty

Naše aplikace neposílá vaše kontaktní informace na server.

Historie příchozích a odchozích hovorů

Aplikace defaultně neodesílá žádné informace o příchozích nebo odchozích hovorech. Protože informace o příchozích neznámých hovorech nám může pomoci zlepšit naši službu, můžete povolit odesílání těchto informací v nastavení. Děkujeme vám za vaši pomoc.

Zobrazení Uživatelských Hodnocení telefonního čísla

Zobrazení uživatelských recenzí pro příslušné číslo vyžaduje vaše povolení k odeslání tohoto telefonního čísla na server. To nelze provést bez vašeho svolení, takže se zobrazí Povolovací dialogové okno před zahájením stahování Recenzí.

Odeslání vlastní recenze pro telefonní číslo

Pokud napíšete a odešlete hodnocení pro libovolné telefonní číslo, souhlasíte s publikováním telefonního čísla a všech uvedených informací na našich webových stránkách. Ukládáme také technické informace o požadavku (čas, IP a agenta) pro řešení případných problémů s porušením zákona.

Používání naší webové služby

Některé funkce jako stahování recenzí, aktualizace databáze, vyhledávání informací o telefonních číslech... využívají naše webové služby. Naše webová služba sbírá anonymní statistiky o návštěvnících a využití služeb. Přečtěte si prosím detailní informace o zásadách ochrany soukromí naší webové služby.

Aktualizace těchto pravidel

Můžeme aktualizovat tyto zásady ochrany soukromí kdykoliv, aby byl tento popis v souladu s použitou technologií.

Máte nejaké otázky?

Pokud máte nějaké dotazy týkající se našich výrobků, pravidel používání nebo ochrany soukromí, prosím napište nám emailem na support@shouldianswer.net

© 2013-2016 muzutozvednout.cz