Manuál Můžu to zvednout

Úvod

Můžu to Zvednout (MTZ) je bezplatná komunitní bezpečnostní aplikace pro mobilní telefony s operačním systémem Android, navržená tak, aby vás chránila před nevyžádanými hovory, všemi druhy nežádoucího telemarketingu a nechtěnými nebo drahými odchozími hovory, jako volání na prémiová čísla nebo hovory do zahraničí.

Je vyvinuta firmou Mister Group s.r.o. Pokud máte nějaké dotazy týkající se našich výrobků, pravidel používání nebo ochrany soukromí, prosím napište nám emailem na support@muzutozvednout.cz

Instalace

 • Preferovaný způsob instalace je přes Google Play Store, který najdete přímo ve vašem mobilním zařízení, nebo na webové stránce Google Play. Neexistuje žádný jiný oficiální distribuční kanál pro instalační APK.
 • After installation, you must grant some permissions and change some system configurations to ensure proper functionality. Our 'Permissions Configuration' dialog will help you with it. Please pay attention to it.

Requirements & Recommendations

This application requires Android 4.1 or higher!

Requirements for devices with Android 6 or higher

 • You must allow access to Phone Contacts
 • You must allow access to Call Information
 • You must allow Draw over other Apps permission

Recommendations for devices with Android 7 or higher

 • Set our application as default "Phone app" to activate native call filtering! Why? Android 7 provides new call filtering API which can be used only by default "Phone App"!

Recommendations for devices with Android 4, 5 or 6

Our app must be running to properly filter incoming calls. We recommend to:
 • Enable our Accessibility Service
 • Disable Battery Optimisations
 • Exclude from Lock Screen Optimisations
You can find detailed description of requirements in the Permissions Configuration.

Funkce

 • Community based protection against unwanted phone calls by special Alerts
 • It works well even in places without an Internet connection
 • Denně aktualizovaná komunitní databáze.
 • Snadná kontrola hodnocení telefonních čísel v historii Telefonních hovorů.
 • Easy access to read phone number users reviews or write your own review.
 • Optional automatic call blocking. (This function should not be compatible with all phone models due manufucaturers modifications of the system)

Podívejte se, jak to funguje

 • Když vám nějaké číslo zavolá, aplikace zobrazí hodnocení telefonního čísla pomocí notifikace bezpečnostního hodnocení (Alertu).
 • Každé hodnocení je založeno na recenzích v Komunitní databázi, Vašich telefonních kontaktech (pokud není určeno jinak, bereme je vždy jako POZITIVNÍ) a Vašem vlastním hodnocení.
 • Všechny výše uvedené faktory se sloučí do výsledného hodnocení : POZITIVNÍ, NEUTRÁLNÍ, NEGATIVNÍ nebo NEZNÁMÉ.
 • The YOUR RATINGS tab serves for composing of your own rating for any number - can be public or private, these are always prior to community rating.
 • How the calls will be maintained and blocked can be configured in the SETTINGS tab.

Based on the Settings, the application can only display information about incoming/outgoing calls, or block them.

For those functions, application combines the information you have provided on the "YOUR RATINGS" tab (this info is a top-priority, takže můžete například označit také číslo uložené ve vašich Kontaktech jako negativní), s Kontakty ve vašem mobilu (které standardně bereme jako POZITIVNÍ - druhá priorita) a s informacemi z Komunitní databáze (uloženou off-line ve vašem mobilu) branými jako třetí priorita.

Aby aplikace byla schopná poskytovat tyto funkce, musí být stále spuštěna v paměti přístroje - v případě některých výrobců je nutné, aby toto zkontroloval a zajistil uživatel.

Uživatelské rozhraní

Protokol

Toto je hlavní část aplikace, kde může uživatel zkontrolovat funkce aplikace a akce, které aplikace provedla. Protokol obsahuje Historii telefonních hovorů, načtenou ze systémového logu telefonu. Ikona na levé straně ukazuje Hodnocení telefonního čísla s následujícím významem:

negativní hodnocení
neutrální hodnocení
pozitivní hodnocení
neznámé hodnocení

Další ikona vás informuje o druhu volání a provedené akci:

Úspěšné příchozí volání
Zmeškaný příchozí hovor
Zablokovaný příchozí hovor
Nezkontrolované Příchozí volání (ochrana nebyla spuštěna)
Úspěšný odchozí hovor
Zmeškaný odchozí hovor
Zablokovaný odchozí hovor
Nezkontrolované Odchozí volání (ochrana nebyla spuštěna)

Možné akce:

 • Kliknutí na telefonní číslo : tato akce otevře obrazovku Detail telefonního čísla s podrobnými informacemi a dalšími možnostmi: Volat, Blokovat, Hodnotit a stáhnout Recenze pro dané číslo.
 • Dlouhé podržení telefonního čísla : podržíte-li chvíli prst na čísle, zobrazí se kontextové menu s akcemi: Zobrazit detaily, Volat číslo, Zkopírovat číslo do schránky a Hledat na webu- tato akce otevře naše webové stránky s příslušným číslem.
 • Klik na tlačítko telefonu : otevře systémový log s telefonními hovory, kde můžete spravovat výpis historie telefonních hovorů.

Když posunete obrazovku Protokolů o něco výše nad první řádek, horní řádek zobrazí tři sekce Protokolu (můžete kliknout na každou z nich). Při posouvání dolů se tento řádek bude automaticky skrývat.

Rozdělení Protokolu:

 • TELEFON : tento seznam obsahuje všechny hovory získané ze systémového logu vašeho telefonu
 • BLOKOVANÉ : tento seznam obsahuje pouze blokované hovory. V případě potřeby jim zavolejte zpět
 • ZKONTROLOVANÉ : tento seznam obsahuje seznam všech volání zkontrolovaných naši aplikací

Use the 'Phone Number Details' screen or the 'Your Ratings' tab to add your own rating which will be used in alerts and blocking.

Some log lines can be marked with red text "Protection was not active!" or "Protection was not running". If this happens, please read the Protection is not active troubleshooting.

Your Ratings

Tato obrazovka je jádrem systému hodnocení, používaného dále k zablokování nebo povolení hovorů. V této sekci můžete:

 • vytvářet POZITIVNÍ, NEGATIVNÍ, nebo NEUTRÁLNÍ (ať už soukromé nebo veřejné) hodnocení pro libovolné číslo
 • spravovat vaše vytvořená hodnocení - upravit je nebo odstranit

Vaše hodnocení lze definovat pro jedno číslo nebo více telefonních čísel pomocí masky. Věnujte zvýšenou pozornost při nastavování pravidla pro řadu čísel. Vždy zkontrolujte možnost střetu s jiným pravidlem nebo Kontakty.

Možné akce:

 • Filtr Hodnocení: (v horní části obrazovky) pomáhá filtrovat pravidla hodnocení podle telefonního čísla. Užitečné, pokud hledáte některé konkrétní pravidlo pro specifické číslo. Stačí klepnout na řádek a vyplnit libovolné číslo nebo jeho část.
 • Klepnutí na Vaše Hodnocení: kliknutím na některé z vašich hodnocení se otevře obrazovka pro editaci příslušného hodnocení. Zde můžete nastavit hodnotící atributy, odstranit hodnocení, uložit jej, nebo zrušit změny.
 • Klik na tlačítko Plus: tato akce otevře okno pro vytvoření nového hodnocení, viz níže Hodnocení telefonního čísla.

Jak bylo uvedeno výše, můžete jednoduše potlačit například hodnocení z Komunitní databáze tím, že vytvoříte své vlastní pravidlo pro konkrétní číslo. Na druhou stranu můžete také jednoduše vytvořit blokovací (= negativní) pravidlo i pro číslo uložené v Kontaktech. Pamatujte si, že hodnocení lze označit jako SOUKROMÉ - v takovém případě nebude vidět na internetu, bude uloženo pouze ve vašem mobilu. Prosím nikdy nezveřejňujte hodnocení pro soukromá čísla, vždy je nastavte jako SOUKROMÁ. Také doporučujeme vytvořit pravidlo včetně mezinárodní předvolby, nebo vybrat konkrétní číslo z obrazovky PROTOKOLu a vytvořit hodnocení tam. Unknown (hidden or masked) numbers can't be blocked by a rule, but can be blocked directly in the SETTINGS screen.

Nastavení

Tato část obsahuje obecná nastavení aplikace.

Notifications

'Protection is Active' Notification
Here you can easily enable/disable the 'Protection is Active' notification and the icon shown in the notification area. This notification is used by 'Foreground Service' (having our application set as Foreground service helps to keep the protection excluded from being killed by battery savers and memory managers).
By disabling this item you will get rid of the notification message and the notification icon, but this will also disable the 'Foreground Service' which can degrade the protection performance and some calls may pass unattended then.
Zobrazit informace po dokončení hovoru
Zde můžete povolit / zakázat zobrazování detailů telefonního čísla po ukončení hovoru.
Display Alert as Popup Window
If enabled, the custom alert window with rating information is displayed during incoming call ringing phase.
Create Alert as System Notification
If enabled, the system notification with phone number rating is created during ringing phase - this will be displayed in your phone notification area, not as a window message.
Notify Blocked Calls
Blocking works automatically without user's attention. You can also select if you want to be notified when any blocking occurs.
Notifikace statistiky
Je-li zvolena "Notifikace statistik (jednou za 2 týdny)", zobrazí aplikace systémové statistiky jako oznámení po 2 týdnech, se seznamem provedených akcí. Tímto způsob může uživatel snadno ověřit celkovou funkčnost aplikace a její efektivitu.

Blokování

V této sekci můžete nastavit, které příchozí / odchozí hovory by měly být blokovány. Remember, in the Your Ratings screen you have set the additional rating sources next to the community database. Teď se rozhodneme, který zdroj budeme používat pro blokovací funkce aplikace, a jakým způsobem.

 • On the Community DB sensitivity bar you can select what level of protection according to the Community database you want. Just pick one of the levels from the bar (where default is 'Standard Protection') to tell the application how many negative ratings must exist for a negatively rated number to block the number when using the Community database rating.
 • You can chose from 3 levels:
 • High Protection: with this level just one admin-approved review is enough to take the action - which can cause also a number to be blocked with one possibly false positive/negative rating
 • Standard Protection: this setting demands at least 3 admin-approved reviews to be existing in the database to take the action
 • Lower Protection: high number of admin-approved reviews must exist to take the action, which means not so many calls will be blocked (you can improve this by writing your own public reviews), but this reduces the chance of blocking numbers rated just once or with minimum ratings
If a negative number calls with less negative ratings, user will be notified why the number was not blocked - then you can add your own (personal or public) negative rating for such number or lower the sensitivity. This should help to avoid unnecessary blocking for e.g. calls rated just once.
 • V příslušných sekcích můžeme nastavit pravidla blokování pro PŘÍCHOZÍ a ODCHOZÍ hovory, a pro SMS/MMS (pomocí aplikace třetí strany).
 • Lokálně negativně hodnocená čísla - je-li nastaveno, všechna čísla s lokálně vytvořeným a uloženým negativním hodnocením budou blokována.
 • Komunitou negativně hodnocená čísla - je-li nastaveno, použije se hodnocení z komunitní databáze a všechna čísla hodnocená komunitou negativně budou blokována.
 • Čísla neuložená v Kontaktech - je-li nastaveno, všechna čísla vám neznámá (neuložená v Kontaktech) budou blokována.
 • Skrytá čísla - je-li nastaveno, všechna maskovaná/skrytá čísla budou blokována.
 • Zahraniční čísla - je-li nastaveno, všechny hovory z cizích zemí budou blokovány.
 • Co se týče příchozích SMS a MMS, můžete zablokovat SMS i MMS. Pro tuto funkci musí být nainstalován kompatibilní SMS manažer, přečtěte si prosím nápovědu zobrazenou při zaškrtnutí této položky.

Zkombinujte jednotlivá nastavení podle vašich potřeb. Po dokončení nastavení proveďte kontrolu, zda se nevyskytují možné konflikty. Nezapomeňte si zkontrolovat svá vlastní hodnocení na kartě HODNOCENÍ a hodnocení z komunitní databáze pro konkrétní číslo, abyste měli jistotu, že vám aplikace bude sloužit podle vašich přání. Pamatujte také, že číslo uložené v Kontaktech bez dalšího pravidla (buď komunitního, nebo vašeho vlastního) je automaticky POZITIVNÍ.

Pokročilé

Stahovat recenze automaticky
Pokud je zvoleno "Stahovat recenze automaticky" a váš mobil je připojen k internetu, budou uživatelské recenze pro dané číslo stáhnuty a zobrazeny automaticky při otevření detailu volání. Tato akce vás nebude stát žádné peníze navíc, používá se pouze stávající připojení k internetu. Pokud tato položka není vybrána, ale telefon je připojen k internetu, mohou být uživatelské recenze stáhnuty také ručně na obrazovce detailu telefonního hovoru. If the internet connection is poor, please use the Web Search function instead.
Posílat anonymní statistiky o příchozích hovorech
Je-li položka "Posílat anonymní statistiky o příchozích hovorech" zvolena, uživatel nám dává možnost odeslat příchozí NEZNÁMÁ čísla na server - což znamená, že odesláno bude pouze číslo samotné, bez jakékoliv další informace, žádné osobní údaje nikdy neodesíláme z vašeho mobilního telefonu. Privacy is important to us, so we don't send stats about numbers stored in your Phone Contacts! Je-li tato volba zaškrtnuta, pouze neznámá čísla jsou odesílána. To nám dává možnost sbírat příchozí neznámá čísla z různých zdrojů - poté je náš tým zkontroluje a pokud totéž neznámé číslo volá vícero lidem, pokusíme se pro něj vydolovat nějaké informace a vytvořit recenzi s hodnocením, která bude posléze uložena ve vaší lokální databázi.
Use pick and hang up to protect voice mail
If call is blocked, the caller can still leave message to your voice mail. Optionally you can try to use Pick & Hang method to protect your voicemail. When selecting this functionality, the app will block incoming call by answering the call and hang up in the same second with one exception - application will not pick up call if the phone is in roaming mode. Please use this feature only if you are sure you will not be charged for picking up the incoming calls. This is experimental feature which does not work on all phone devices because it uses some workarounds due to missing Android support. If you are experiencing some issues, then please don't use this feature.
Monitor Calls
If enabled, protection is active and calls are monitored according the below configuration. Disabling can be used if you need to temporarily disable the call monitoring and the application without uninstalling it.
Use PHONE_STATE listener
If enabled, application uses PHONE_STATE listener for calls monitoring.
Use PHONE_STATE Runtime Receiver
If enabled, application uses PHONE_STATE Runtime Receiver for calls monitoring
Používat PHONE_STATE Receiver
This is the first of the system receivers we use to catch the system process for establishing a call. If you have overall problems with calls not being checked by our application please switch this item on.
Používat NEW_OUTGOING_CALL Receiver
This system receiver is used to catch the system process of outgoing call. For some devices, if you have problems with catching the outgoing calls please switch this item on.

O službě

V této sekci můžete nalézt další informacím a exportní / importní funkce. Statistiky ochrany obsahují souhrnné informace o tom, kolik hovorů bylo kontrolováno a zablokováno, s údaji za aktuální den/celkově.

 • Jak pomoci naší komunitě otevře stránku s tipy, jak může uživatel přispět tomuto projektu. Pokud uživatel vybere jednu z variant dotace, otevře se stránka GooglePlay s dotačními programy.
 • Online manuál otevře internetovou stránku s tímto návodem.
 • Nahlásit problém : Pokud některý problém s aplikací vyžaduje řešení od naší technické podpory, stiskněte toto tlačítko a otevře se okno pro hlášení problému. Napište své jméno, zkontrolujte e-mailovou adresu (nebo ji napište, abychom vás mohli zpětně kontaktovat) a napište alespoň pár slov popisujících problém (obvykle pomůže minimálně zmínit číslo, které vám působí problémy). Hlášení s prázdným popisem budou smazány. Aplikační logy se přiloží automaticky.
 • Export / Import shows screen for exporting and importing data. This section serves for the backup or restore of your app settings - please read the info on the screen.
 • Pravidla používání a ochrana dat otevře internetovou stránku s podmínkami používání a ochrany soukromí pro tento produktu.

Detaily telefonního čísla

Tato obrazovka zobrazuje podrobné informace o zvoleném telefonním čísle. Zde naleznete celkové hodnocení čísla v podobě sumy pozitivních/neutrálních/negativních hodnocení a kategorie většinou používané pro toto číslo (tyto informace jsou uloženy offline v databázi vašeho mobilního telefonu). Také vidíte, kolik pozitivních/neutrálních/negativních hodnocení číslo dostalo od komunity.

Možné akce:

 • Blokovat vám pomůže vytvořit negativní hodnocení pro toto číslo jako blokační pravidlo. Pro aktivaci blokování musíte zapnou blokování negativně hodnocených čísel na obrazovce Blokování.
 • Hodnotit zobrazí formulář pro vyplnění nového hodnocení telefonního čísla - viz níže.
 • Reviews loads and shows the community reviews for this number. This function requires internet access. If your own (personal) rating is presented, it is displayed automatically (all of them are stored in your phone) and EDIT button is presented for further edit of your review. After using this button the button will be greyed - you have downloaded the reviews already. Then it stays grey and the reviews loaded and displayed until the phone/application is restarted.
 • Klepnutí na tlačítko hovoru zahájí volání na dané číslo.

Hodnocení Telefonního čísla

Hodnocení telefonního čísla je základem pro funkce upozornění a blokování. Uživatel může vyvolat tento formulář buď z obrazovky PROTOKOLu klepnutím na číslo a z formuláře podrobností o telefonním hovoru stisknutím tlačítka HODNOTIT, nebo z obrazovky HODNOCENÍ přidáním nového hodnocení. Můžete ohodnotit jediné číslo nebo skupinu čísel pomocí masky (kde znak hvězdičky * používáme jako náhradu za všechny čísla z konce telefonního čísla - nepoužívejte * na začátku zápisu telefonního čísla). Můžete vytvořit buď POZITIVNÍ, nebo NEGATIVNÍ hodnocení, nebo upravit či odstranit existující hodnocení. Vaše vlastní pozitivní hodnocení přebije negativní komunitní hodnocení a vaše vlastní negativní hodnocení může přebít pozitivní komunitní hodnocení (a také to základní pravidlo, že implicitně čísla z Kontaktů jsou brána jako pozitivní). Prosím vždy zkontrolujte tuto logiku při vytváření nového hodnocení. Doporučujeme vytvořit pravidlo hodnocení z obrazovky PROTOKOLu, která zajišťuje, že jej vytvoříte pro číslo v přesně tom tvaru, v jakém vám volalo. Můžete také vytvořit 2 hodnocení pro konkrétní číslo, s a bez mezinárodní předvolbou země, což pomůže v případě, když vám dané číslo volá v různých formátech.

Samostatné číslo nebo skupina čísel
Hodnocení Telefonního čísla lze definovat pro samostatné číslo, nebo skupinu čísel. Skupina může být definována pomocí znaku * na konci čísla. Například 800 * definuje hodnocení pro všechna telefonní čísla začínající na 800. VYBRAT KONTAKT umožňuje vybrat číslo ze seznamu Kontaktů a vytvořit pro ně pravidlo.

Privátní hodnocení nebo číslo
Ve výchozím nastavení je hodnocení vždy odesíláno do naší komunitní databáze, z čehož mohou těžit i další uživatelé. Pokud nechcete, aby se hodnocení příslušného čísla stalo veřejným, zaškrtněte tuto položku a tím zabráníte zasílání tohoto hodnocení do naší databáze - v takovém případě bude hodnocení uloženo pouze ve vašem mobilu. V takovém případě není nutné vyplnit Kategorii a Komentář, pouze vyberte Hodnocení a stiskněte tlačítko Uložit.

Upozornění s hodnocením

V Upozornění zobrazeném pro příslušný telefonát najdete všechny potřebné informace pro rozhodnutí, zda hovor přijmout nebo zavěsit.

 • Kontakt zobrazuje jméno kontaktu, přiřazené k telefonnímu číslu (je-li k dispozici).
 • Číslo zobrazuje telefonní číslo, pro které se zobrazuje upozornění.
 • Hodnocení ukazuje buď pozitivní, neutrální, negativní nebo neznámé hodnocení.
 • Category shows the mostly used Category for the respective phone number
 • Komunita ukazuje celkové statistické počty pozitivních, neutrálních a negativních hodnocení z komunitní databáze
Prosím uvědomte si, že okénko Upozornění bude zobrazeno na popředí systémové obrazovky volání - pokud je to problém a tlačítka systému jsou skryty za okénkem, stačí okénko přetáhnout prstem do lepší pozice nahoru nebo dolů - zapamatuje si tuto pozici i pro všechna budoucí volání.

Permissions Configuration

There are just a few permissions which must be granted to our app to keep the application running and to keep the protection fully working. This window provides easy way how to setup all required permissions.

Phone Contacts Permission (Android 6+)

Your Phone Contacts helps us to determine which calls are from 'unknown' sources. We also show phone contact names instead of phone numbers in 'Logs' tab and phone number details.

Call Info Permission (Android 6+)

We need to know what phone number is calling to you. Without this permission our app can't work.

Set Default Phone App (Android 7+)

Android 7 provides new way how to filter incoming calls. It is highly recommended to set our application as default 'Phone App' to get 100% protection against unwanted calls.

Draw Over Other Apps (Android 6+)

The application displays Alerts window during ringing phase. This can be done only with the 'Draw Over Other Apps' permission granted.

Accessibility Service (If not set as default phone app)

Enabling our Accessibility Service is very important to keep the protection active - most of the memory managers will keep such service running.

Disabling Background Optimizations

Most memory managers will try to kill any application on background if it seems not to be used actually - this will prevent our app from staying active. Disabling background optimizations for our app helps to keep the protection active.

Disabling Lock Screen Optimizations (Some Devices)

Most devices terminates unecessary apps every time you lock the screen. If your device has this feature, please add our application to the lock screen whitelist to keep the protection active.

Často kladené dotazy

Otázka: Jak blokovat telefonní číslo?

Vytvořte negativní hodnocení pro dané telefonní číslo a zapněte blokování negativně hodnocených čísel. Toto lze provést na 3 kliknutí: z obrazovky PROTOKOLu vyberte příslušný hovor, stiskněte tlačítko BLOKOVAT, klepněte na tlačítko ZRUŠIT a automaticky se vytvoří soukromé negativní hodnocení - zkontrolujte následně na obrazovce HODNOCENÍ.

Otázka: Jak odblokovat telefonní číslo?

Důvod, proč je nějaké číslo blokováno, lze najít v jednom z datových zdrojů - buď jej Komunitní databáze označuje jako negativní, nebo existuje vaše vlastní negativní hodnocení. Nejprve zkontrolujte, zda na obrazovce HODNOCENÍ existuje nějaké negativní hodnocení pro toto číslo (např. i v masce s *), a pokud ano, odstraňte jej. Dále také můžete vytvořit osobní pozitivní (nebo veřejné) hodnocení pro toto číslo.

Q: Why I don't see any Alerts?

This is probably due our application has been stopped by system or 3rd party app. First please try to reboot your mobile, after the restart check if our app is running and if it has got all the necessary permissions. Please read the Protection is not active troubleshooting.

Otázka: Proč u mě blokování nefunguje?

First please try to reboot your mobile, after the restart check if our app is running and if it has got all the necessary permissions. Please read the Call Blocking does not work troubleshooting.

Q: Proč telefon před blokováním zazvoní?

V závislosti na rychlosti hardware vašeho telefonu, softwaru a nastavení aplikace se může stát, že i hovor, který by měl být blokován, nejprve a zazvoní a pak bude zablokován. Uninstalling unnecessary applications which are running on background can improve the reaction time. Sometime helps just restart the phone.

Q: Proč mi stále volají, i když je blokuji?

No, oni nevědí, že používáte nějaké blokovací zařízení. Z druhé strany se zdá, že volané číslo je jen obsazené. Někteří robotičtí prozváněči tuto skutečnost ignorují a pokusí se zavolat znovu. Aktuálně není možné jim se současnou verzí operačního systému Android přehrát například hlasovou zprávu, abyste jim dali vědět, že nemáte zájem - pokud se toto v budoucnu změní, tuto funkci přidáme.

Q: Jak mohu aktualizovat svou lokální databázi?

Vaše lokální databáze je uložena v mobilním telefonu spolu s aplikací, obsahuje pouze telefonní čísla a statistické údaje pro ně, bez uživatelských hodnocení. Databáze je kontrolována (a v případě potřeby aktualizována) při každém vašem připojení k Internetu. Verzi aktuální databáze uvidíte na obrazovce INFORMACE v pravém dolním rohu (text db:xxx). Když kliknete na tento text, databáze spustí vynucenou aktualizaci - uživatel je na průběh upozorněn úvodní a závěrečnou zprávou.

Q: Mohu pomocí MůžuToZvednout ochránit i svou pevnou linku?

V podstatě ano - můžete přesměrovat volání z pevné linky (nebo pravděpodobně váš poskytovatel pevné linky to dokáže) do vašeho mobilního telefonu, kde je naše aplikace zkontroluje. Nebo můžete vyměnit svou klasickou pevnou linku za zařízení fungující na internetu, pokud je takové pro vaši zemi k dispozici - libovolné zařízení s Androidem může mít nainstalovanou aplikaci MůžuToZvednout.

Odstraňování problémů

Protection is not active

If you have device with Android 7+, then you should have set our app as default Phone App. Please check the Settings. If all is set (no advice screen is offered in the 'Permissions Configuration') then you can try to restart the phone. If the issue persists please contact our support.

If you have device with Android 4,5 or 6 you must keep our application running! How to Keep Protection Active is one of the biggest challenges due insufficient support in the Android System. In most cases our application must be running to be able to react when new incoming call happens.

Unfortunately almost all phone manufacturers implements own battery optimisers which terminates background applications. You must manually whitelist our app to keep application running. It differs across manufacturers and often it's more complicated as it should be.

We are doing our best to help you with this settings, so we have created special 'Permissions Configuration' which is accessible via application Settings screen - you will find a button at the bottom of it. We also prepared article with manufacturer specific details. Feel free to visit the How to solve the 'Application is Disabled' issue

Call Blocking does not work

If you have device with Android 7+, then you should have set our app as default Phone App. Please check the settings. If all is set (no advice screen is offered in the 'Permissions Configuration') then you can try to restart the phone. If the issue persists please contact our support.

If you have older device then please check the Protection is not active. If the protection is active, the problem can be in manufacturers Android modifications in your phone.

Android 4,5 or 6 does not support call blocking. The only way how to block call is to use little hacking and call internal methods of Telephone interface. These methods are used across all call blockers available in the Play Store.

Using of internal interfaces means it's not 100% guranteed that the function works correctly on your phone. Any phone manufacturer internal modification can broke or change the functionallity.

Všeobecné podmínky

This product may be used free of charge by individuals, non-profit organizations, commercial organizations, and government agencies, on single or multiple computers/systems for non-commercial and/or commercial uses. This product may be copied and/or distributed free of charge.

AS THIS PRODUCT IS FREE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PRODUCT, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. UNLESS OTHERWISE STATED, THE PRODUCT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED BELOW, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS, EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAD PREVIOUSLY BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Ochrana Osobních Údajů

Ochrana soukromí může být matoucí. Prosím přečtěte si toto vysvětlení našeho přístupu k ochraně soukromí v naší aplikaci.

Telefonní Kontakty

Naše aplikace neposílá vaše kontaktní informace na server.

Anonymous Stats about Phone Calls

The app does not send any phone call information until you allow it. Anonymous stats about phone calls from 'numbers which are not in your Phone Contacts' are very useful for us. This stats helps us detect new sources of unwanted calls. Allowing sending stats you are helping to our community. Thank you!

Sending respective phone number in request for getting user reviews

Zobrazení uživatelských recenzí pro příslušné číslo vyžaduje vaše povolení k odeslání tohoto telefonního čísla na server. To nelze provést bez vašeho svolení, takže se zobrazí Povolovací dialogové okno před zahájením stahování Recenzí.

Odeslání vlastní recenze pro telefonní číslo

Pokud napíšete a odešlete hodnocení pro libovolné telefonní číslo, souhlasíte s publikováním telefonního čísla a všech uvedených informací na našich webových stránkách. Ukládáme také technické informace o požadavku (čas, IP a agenta) pro řešení případných problémů s porušením zákona.

Používání naší webové služby

Některé funkce jako stahování recenzí, aktualizace databáze, vyhledávání informací o telefonních číslech... využívají naše webové služby. Naše webová služba sbírá anonymní statistiky o návštěvnících a využití služeb. Přečtěte si prosím detailní informace o zásadách ochrany soukromí naší webové služby.

Aktualizace těchto pravidel

Můžeme aktualizovat tyto zásady ochrany soukromí kdykoliv, aby byl tento popis v souladu s použitou technologií.

Máte nejaké otázky?

Pokud máte nějaké dotazy týkající se našich výrobků, pravidel používání nebo ochrany soukromí, prosím napište nám emailem na support@shouldianswer.net

© 2013-2016 muzutozvednout.cz